fbpx
Dla kierowców

Zawody Škoda Velo utrudnią ruch w mieście

źródło: wikipedia.org
Zawody Škoda Velo utrudnią ruch w mieście
REAKCJE

Ruch kołowy w mieście będzie utrudniony ze względu na zawody rowerowe Škoda Velo Toruń, które odbędą się w dniach 16 – 17 maja 2015r.

Škoda Velo Toruń to prawdopodobnie największa w naszym kraju masowa impreza kolarska rozgrywana w formie klasycznego wyścigu szosowego. Wraz z jej organizacją wiążą się spore utrudnienia w ruchu drogowym w naszym mieście. Gdzie zostanie zamknięty ruch oraz jakie pasy zostaną z niego wyłączone? Przeczytajcie uważnie, a unikniecie problemów na drodze.

16 maja 2015r.:

Bulwar Filadelfijski
W związku z przygotowaniem zaplecza technicznego zawodów 16 maja 2015r. (sobota) od godz. 14.00 zostaje zamknięty dla ruchu kołowego odcinek Bulwaru Filadelfijskiego.
Odcinek ten pozostanie zamknięty do zakończenia zawodów tj. do dnia 17 maja 2015 r. do godz. 20.00.

Bulwar Filadelfijski, Kopernika

W związku z wyłączeniem z ruchu kołowego ul. Bulwar Filadelfijski w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w obrębie starego miasta wprowadza się zmiany w stałej organizacji ruchu poprzez:
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów na ul. Kopernika z dotychczasowej na przeciwną
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów z ul. Pod Krzywą Wieżą – nakaz jazdy w lewo
– zmianę kierunku dla ruchu pojazdów z ul. Fosa Staromiejska – nakaz jazdy w prawo
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów z ul. Ducha Świętego (od północy) – nakaz jazdy w prawo
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów z ul. Ducha Świętego (od południa) – nakaz jazdy w lewo

W związku z powyższym wprowadza się:

znak C2 na wyjeździe z ul. Fosa Staromiejska – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w prawo w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znak C4 na wyjeździe z ul. Pod Krzywą Wieżą – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w lewo w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znak C2 na wyjeździe z ul. Ducha Świętego (od Północy) – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w prawo w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znak C4 na wyjeździe z ul. Ducha Świętego (od Południa) – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w lewo w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znaki D3 w miejscu dotychczasowych znaków B2 – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znaki B2 w miejscu dotychczasowych znaków D3 – zadaniem znaku jest zablokowanie wjazdu pojazdów w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika

W związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika na czas funkcjonowania czasowej zmiany organizacji ruchu, znaki stale obowiązujące zostaną zasłonięte. Dodatkowo wszystkie wjazdy i wyjazdy dochodzące do ul. Bulwar Filadelfijski zostaną zabezpieczone barierami drogowymi U-20 ze znakiem B1 oraz osobą dozorującą prawidłowe ustawienie bariery.

ul. Bulwar Filadelfijski, Kopernika, Łazienna

W związku z wyłączeniem z ruchu kołowego ul. Bulwar Filadelfijski w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w obrębie starego miasta wprowadza się zmiany w stałej organizacji ruchu poprzez:
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów na ul. Kopernika z dotychczasowej na przeciwną
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów z ul. Żeglarska (od północy) – nakaz jazdy w prawo
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów z ul. Żeglarska (od południa) – nakaz jazdy w lewo
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów z ul. Ciasna – nakaz jazdy w prawo
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów z ul. Świętego Jana – nakaz jazdy w lewo
– zmianę kierunku ruchu dla pojazdów poruszających się ul. Łazienną

W związku z powyższym wprowadza się:

znak C2 na wyjeździe z ul. Żeglarska (od Północy) – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w prawo w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znak C4 na wyjeździe z ul. Żeglarska (od Południa) – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w lewo w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znaki D3 w miejscu dotychczasowych znaków B2 – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znaki B2 w miejscu dotychczasowych znaków D3 – zadaniem znaku jest zablokowanie wjazdu pojazdów w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znak C2 na wyjeździe z ul. Ciasnej – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w prawo w ul. Łazienną związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika
znak C4 na wyjeździe z ul. Świętego Jana – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w lewo w związku ze zmianą kierunku ruchu na Łaziennej oraz ul. Kopernika
znak C4 na ul. Łaziennej – zadaniem znaku jest kierowanie pojazdów w lewo w ul. Kopernika w związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Łaziennej oraz ul. Kopernika

W związku ze zmianą kierunku ruchu na ul. Kopernika na czas funkcjonowania czasowej zmiany organizacji ruchu, znaki stale obowiązujące zostaną zasłonięte. Dodatkowo wszystkie wjazdy i wyjazdy dochodzące do ul. Bulwar Filadelfijski zostaną zabezpieczone barierami drogowymi U-20 ze znakiem B1 oraz osobą dozorującą prawidłowe ustawienie bariery.

17 maja 2015r.

Zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta wprowadza się na :
Początek – 17 maja 2015 r. od godz. 09.50
Koniec – 17 maja 2015 r. do godz. 15.30

W związku z realizacją zawodów sportowych w godzinach 09.50 – 15.30 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym poprzez czasowe wyłączenie z ruchu południowej nitki ulicy Szosa Lubicka. Zablokowany zostanie dojazd do Szosy Lubickiej z ulic do niej dochodzących. Wykaz szczegółowych utrudnień oraz zmianę oznakowania podano szczegółowo poniżej.

Utrudnienia dotyczyć będą również DK nr 80 i DK nr 15 oraz możliwości poruszania się z Torunia w kierunku Warszawy i Olsztyna. W związku z tym prosimy o kierowanie się ruchu tranzytowego sugerowanym objazdem!
Utrudniony będzie dojazd do autostrady A1. W związku z tym prosimy o dojazd  do A1 węzła z DK nr 15 w miejscowości Brzeźno.

Wykaz szczegółowych utrudnień: 

Waryńskiego, Winnica, Traugutta, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokująca wjazd od ul. Winnica – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na ul. Waryńskiego – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie wszystkich pojazdów w ul. Traugutta w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
zaporę drogową U-20b na osi jezdni ul. Traugutta – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.

ul. Puławskiego, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokująca wjazd do ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na ul. Puławskiego – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
zaporę drogową U-20b na osi jezdni (przejazd poprzeczny) na ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.

ul. Studzienna, Targowa, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b na osi jezdni (przejazd poprzeczny) z ul. Studziennej na ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na ul. Targowej – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
zaporę drogową U-20b na osi jezdni (przejazd poprzeczny) z ul. Targowej na ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.

DK nr 91, 15 i 80, ul. Szosa Lubicka

wprowadza się:

tablicę prowadząca U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa lewoskrętu i przekierowanie pojazdów do jazdy na wprost
zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokująca wjazd do DK nr 91 – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
tablicę prowadząca U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa prawoskrętu i jazdy na wprost i przekierowanie pojazdów do jazdy na lewo w ul. Szosa Lubicka ( szosa północna)
zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokująca wjazd do DK nr 91 – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
tablicę prowadząca U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na wprost ( przez wiadukt) i przekierowanie pojazdów do jazdy na prawo w ul. Szosa Lubicka ( szosa północna)
zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokująca wjazd do DK nr 80 i 15 – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
tablicę prowadząca U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa prawoskrętu  i przekierowanie pojazdów do jazdy na wprost w Trasę Wschodnią.
zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokująca wjazd do DK nr 91 – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.

ul. Rydygiera, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokującą wjazd do ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na ul. Rydygiera – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
tablicę prowadzącą U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na wprost i przekierowanie pojazdów na pas do jazdy w prawo.
tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jezdni do zawracania. Zadaniem tablic jest prowadzenie jazdy na wprost ul. Szosa Lubicka.

ul. Przy Skarpie, Pl. Sybiraków, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokującą wjazd z ul. Przy Skarpie do ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na wyjeździe z centrum handlowego do ul. Szosa Lubicka – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na lewo. Zadaniem tablic jest prowadzenie jazdy na wprost ul. Szosa Lubicka.

ul. B.Jamontta, L. Ślaskiego, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokującą wjazd z ul. Ślaskiego do ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na wyjeździe z ul. Jamonatta do ul. Szosa Lubicka – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
tablicę prowadzącą U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na wprost i przekierowanie pojazdów na pas do jazdy w prawo.
tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest uniemożliwienie przejazdu na szosę południową i prowadzenie jazdy na wprost ul. Szosa Lubicka.

ul. Dziewulskiego, Wyszyńskiego, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokującą wjazd z ul. Wyszyńskiego do ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na wyjeździe z ul. Dziewulskiego do ul. Szosa Lubicka – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
tablicę prowadzącą U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy w lewo i przekierowanie pojazdów na pas do jazdy w prawo.
tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na lewo i prowadzenie jazdy na wprost ul. Szosa Lubicka.

ul. Ligi Polskiej, Kolankowskiego, Olsztyńska, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokującą wjazd z ul. Ligi Polskiej do ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na wyjeździe z ul. Olsztyńskiej (DK nr 15) do ul. Szosa Lubicka – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie w prawo wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
tablicę prowadzącą U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na wprost i przekierowanie pojazdów na pas do jazdy w prawo.
tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na lewo i prowadzenie jazdy na wprost ul. Szosa Lubicka.

ul. Olimpijska, Szosa Lubicka

wprowadza się:

zaporę drogową U-20b ze znakiem B-1 blokującą wjazd z ul. Kolankowskiego do ul. Olsztyńska i ul. Szosa Lubicka – zadaniem zapory jest zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na trasę wyścigu rowerowego.
znak C2 na wyjeździe z ul. Olimpijskiej do ul. Szosa Lubicka – zadaniem ustawionego znaku jest kierowanie w prawo wszystkich pojazdów w ul. Szosa Lubicka w związku z wyłączeniem z ruchu szosy południowej na tej ulicy.
tablicę prowadzącą U-3c oraz tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy w lewo i na wprost i przekierowanie pojazdów na pas do jazdy w prawo.
tablice kierujące U-21 – zadaniem tablic jest wyłączenie z ruchu pasa jazdy na lewo i prowadzenie jazdy na wprost ul. Szosa Lubicka.

Powyższe zmiany wpłyną na sprawną realizację zawodów sportowych oraz bezpieczeństwo osób poruszających się drogami publicznymi.

 

Dla kierowców

Więcej w dziale Dla kierowców

IMG-20200902-WA0009

Wypadek na autostradzie A1. Lamborghini stanęło w płomieniach

Redakcja ChilliTorun.pl2 września 2020
2020_06_09_powrot_tramwaju_na_jpii_007

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie alei św. Jana Pawła II

Mateusz Bąk4 sierpnia 2020
city-1487891_1920

Strefa Płatnego Parkowania poszerzona

Mateusz Bąk23 lipca 2020
road-sign-4474011_960_720

Odcinek Chrobrego będzie zamknięty dla ruchu. Sprawdź objazd!

Mateusz Bąk23 lipca 2020
2019_12_16_parking_gregorkiewicza_017

Kolejne parkingi w Strefie Płatnego Parkowania?

Mateusz Bąk17 lipca 2020
Bez tytułu

Na moście będą betonować. Zmiany w organizacji ruchu!

Mateusz Bąk15 lipca 2020
20200706_094419

Nowe rondo turbinowe w Toruniu!

Mateusz Bąk6 lipca 2020
most_2020_06_04_1_mzd

Uwaga kierowcy – ruch wahadłowy na moście Piłsudskiego!

Mateusz Bąk12 czerwca 2020
2020_06_09_powrot_tramwaju_na_jpii_007

Zmiany w ruchu na placu Niepodległości! [MAPKA]

Mateusz Bąk9 czerwca 2020