fbpx
Miasto

Co nowego należy wiedzieć o segregacji śmieci i pojemnikach w 2020

(fot. Materiały Zewnętrzne)
Co nowego należy wiedzieć o segregacji śmieci i pojemnikach w 2020
Redakcja ChilliTorun.pl
REAKCJE

Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek ułatwić swoim mieszkańcom segregację śmieci. W tym celu mogą zorganizować zsypy, do których będą trafiać zmieszane odpady czy też postawić odpowiednio oznaczone pojemniki na śmieci segregowane. Jednak należy przy tym pamiętać o przepisach regulujących tę kwestię. Co nowego trzeba wiedzieć o segregacji śmieci w 2020 roku?

Nowe przepisy 2020

Najważniejsze informacje dotyczące segregacji śmieci w 2020 roku znajdują się w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622). W przypadku zmian wprowadzonych przez ustawodawcę jest ona na bieżąco aktualizowana. Ostatnie zmiany weszły w życie 6 września 2019 roku, na podstawie których został wprowadzony prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Z kolei zasady zbierania różnego rodzaju odpadów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2019, poz. 2028). Wśród frakcji pojawiła się nowa kategoria, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Aktualnie zobowiązuje się gminy, wspólnoty oraz ich mieszkańców do segregowania bioodpadów. Zostaną one zebrane w wyznaczonym dniu pod warunkiem wystawienia ich w specjalnych brązowych pojemnikach z podpisem „BIO”. Jeżeli zamiast takowego pojawią się worki, wówczas odpowiednie służby nie zabiorą śmieci spod nieruchomości.

fot. przykład kontenerów do segregacji

fot. przykład kontenerów do segregacji

Jest to na tyle istotne, że każdy właściciel, zarządca lub administrator musi zapewnić mieszkańcom dostęp do brązowego pojemnika zgodnego z wytycznymi w normie EN-840. Wyjątkiem są gospodarstwa domowe, które posiadają kompostownik. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru odpadów segregowanych oraz zmieszanych gmina może ustalić samodzielnie, postępując zgodnie z ogólnymi przepisami. Warto podkreślić, że kontrolę nad odpowiednim wywiązywaniem się z obowiązku bezwzględnej segregacji śmieci będą sprawować pracownicy firm odbierających odpady komunalne.

Jakie pojemniki do segregacji śmieci musimy posiadać?

Aby uniknąć kar, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami segregacji śmieci. Jakie pojemniki będą potrzebne? Odpady należy podzielić na 4 grupy. Do pierwszej z nich należy papier, na który przeznaczony jest niebieski pojemnik. Tworzywa sztuczne i metale powinny znaleźć się w koszu oznaczonym na czerwono. Szkło opakowaniowe musi trafić do zielonego kubła. Natomiast na bioodpady należy przygotować brązowy pojemnik. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co i jak należy segregować, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U. 2019, poz. 2028), a same pojemniki na odpady znajdziemy w sklepie Eco-market.pl lub Allegro.

pojemnik-na-odpady-ese

Pojemniki firmy ESE fot. Eco-market.pl

Kara za nieprzestrzeganie zasad segregacji śmieci 2020

Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku segregacji śmieci ma na celu ułatwić osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyznaczonego w ustawie (Dz.U. 2019, poz. 2028). Pozwoli to zwiększyć ochronę i bezpieczeństwo środowiska naturalnego, a także zaoszczędzić energię i surowce. Zgodnie z założeniami gminy muszą odnotować poziom odzysku surowców wtórnych na poziomie: 50% wagowo za każdy rok w latach 2020-2024. Należy pamiętać, że próg ten wzrasta o 5% co cztery lata aż do 2035 roku i wartości 65%. Innym celem, który Polska musi osiągnąć w 2020 roku, jest zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do nie więcej niż 35%. Z kolei poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych musi zostać ograniczony maksymalnie do 70% w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Aby uzyskanie zamierzonego celu było możliwe, a mieszkańcy przestrzegali obowiązujących regulacji prawnych, wprowadza się system kar. Gmina, która połączy segregowane odpady komunalne ze zmieszanymi, podlega karze od 10 000 zł do 50 000 zł. Jeżeli jako podmiot odbierający śmieci na podstawie specjalnej umowy z właścicielem nieruchomości nie osiągnie wyznaczonego poziomu recyklingu i masy odpadów komunalnych, podlega karze adekwatnej do obowiązujących ją (niespełnionych) limitów. Z kolei mieszkańcy, którzy nie przestrzegają zasad segregowania śmieci, zostaną obciążeni karą pieniężną w wysokości czterokrotnej stawki obowiązującej opłaty za wywóz śmieci.

Więcej w dziale Miasto

02 - ODPADY24H - kontenery od firmy ODPADY24H

Dzikie wysypiska – ogromny problem dla środowiska, który stworzyli ludzie

Redakcja ChilliTorun.pl4 lipca 2023
Summer view of Torun old town and Vistula river. Architecture in Poland, Europe.

Jak aktualnie wygląda rynek pierwotny nieruchomości w Toruniu?

Redakcja ChilliTorun.pl28 czerwca 2022
loftowedomu-dom-modulowy

Co to jest dom modułowy i ile kosztuje?

Redakcja ChilliTorun.pl21 czerwca 2022
11 - TAXI WAŁBRZYCH - taksówki w Wałbrzychu

Taksówka – bezpieczny transport pod same drzwi. Czyli dlaczego warto

Redakcja ChilliTorun.pl9 maja 2022
07 - STRUMIN - strumin zabezpieczenia-budowlane podesty-rozladunkowe

Przed działaniem zadbaj o komfort i bezpieczeństwo. Przygotowywanie placu budowy

Redakcja ChilliTorun.pl9 maja 2022
20220428141017_download

Kawalerka w Toruniu – czy warto i gdzie jej szukać?

Redakcja ChilliTorun.pl5 maja 2022
02 - diolut - URL 2 ZEWN

Sprawność zestawów fotowoltaicznych. Od czego zależy wydajność ogniw?

Redakcja ChilliTorun.pl13 lipca 2021
culture-2427256_1280

Życie w rytmie slow możliwe także w mieście. Najlepszym przykładem Toruń

Redakcja ChilliTorun.pl7 maja 2021
adobe

Szukasz mieszkania w Toruniu? Sprawdź najciekawsze inwestycje!

Redakcja ChilliTorun.pl12 lutego 2021